Over de Toerisme Top

De Toerisme Top wordt jaarlijks in een andere provincie georganiseerd. Afgelopen jaren waren dit achtereenvolgens Overijssel, Zeeland en Gelderland. Vorig jaar was de Toerisme Top op de Floriade Expo 2022 in Almere, Flevoland. Daar is het stokje overgedragen voor de volgende editie, die op maandag 25 september 2023 zal plaatsvinden in Drenthe.

Doel

De Toerisme Top is bedoeld om als sector gezamenlijk te werken aan een duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland, zoals geschetst in Perspectief 2030. Deze lange termijn visie voor de bestemming Nederland wordt jaarlijks als uitgangspunt voor inhoud en programma genomen. Ook de voortgang van de actieagenda die voortkomt uit Perspectief 2030 staat jaarlijks op de top geagendeerd. Daarnaast is het event een belangrijk jaarlijks netwerkmoment voor de gehele sector.

Koersdocument

Tijdens de Toerisme Top 2022 werd het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd. In het koersdocument worden kansen en uitdagingen beschreven op weg naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst van toerisme. De belangrijkste uitkomsten uit het koersdocument inclusief concrete acties lees je in de two-pager.

Duidelijk wordt dat individuele acties per direct opgepakt kunnen worden, maar dat coalities van belanghebbenden op onderdelen van de koers noodzakelijk zijn.